Doktorn utan hatt –  minnen från en far och hans dotter. 
Gunilla Hegardt berättar om sin fars liv och gärningar.
Välkomna till Kulturhuset Skagerack och ett spännande föredrag av Gunilla Hegardt. 
Datum: Lördagen den 30 september 2023. Tid: kl. 15.00. Bokförsäljning och signering.
Arrangör: Strömstads Museum.
Back to Top