Strömstads Museum håller föredrag och anordnar event, både i museets lokaler, men även utanför museet. På Facebook annonserar vi ut aktuella föredrag och events. 

Idag torsdag 18/4 har Nellie Brandt Westrin från Strömstads Museum besökt Strömstads Gymnasium för ett historiskt gästspel. Nellie presenterade ett historiskt smörgåsbord med objekt från olika tidsepoker. Extra populärt var berättelserna om 1920-talets spritsmuggling i våra vatten. 
Ulf Hansson höll föredrag på Skagerack. Strömstad 350 år. 
Back to Top