Presentation av boken "Cirkeln och Korset" om Skee kyrka och banden till förhistorien
Vi är tre skribenter, en poet och en formgivare och fotograf som har utforskat Skee medeltida kyrka, denna kolossala men anonyma och oomskrivna klenod i nordligaste Bohuslän. Vi har också sökt efter stigarna och hittat fram till spännande fornlämningar som finns i kyrkans närhet. Av materialet skulpterade vi en bok som fick titeln Cirkeln och Korset. Boken innehåller berättelser om kyrkans skatter och om helgonen i det sensationellt väl bevarade medeltida altarskåpet och du får spännande vittnesskildringar om funna pärlor från järnåldern, guldoffer från bronsåldern och om Lihult vars gåtfulla yxor av diabas är så gamla som åttatusen år. Här finns intervjuer med experter och samtal med folk på bygden. Boken ger en ny sammanhängande bild av Skees historia. "En otroligt fin bok." skriver historieförfattaren Tomas Andersson på bokens baksida.
Boken ges ut av Skee sockens hembygdsförening
Författare: Karin Askberger, Charlotte Fredriksson, Inger Svensson
Poet och textutvecklare : Birgitta Hansson
Formgivare och fotograf: Karin Björk
Strömstads Museum lördagen den 16 mars 2024 kl. 13-15
Varmt välkomna!
Fotograf: Karin Björk
Back to Top