Strömstads Stadshus

Strömstads Stadshus

Strömstads stadshus. Stadshuset stod klart 1917. Byggnaden är uppförd i pampig jugendstil och fylld med magisk talsymbolik från grosshandlare Adolf Fritiof Cavalli-Holmgren som donerat pengar till byggnaden.

Strömstads stadshus stod klart år 1917 och togs i bruk 1919. Pengar till byggnaden donerades av grosshandlare Adolf Fritiof Cavalli-Holmgren. I början av 1900-talet fördes nämligen diskussionen om Strömstad var i behov av ett nytt rådhus. En kommitté tillsattes och efter diverse överläggningar föreslog stadsfullmäktige att på en central plats i staden bygga ett nytt stadshus för 140 000 kronor. Några pengar för ett nybygge fanns dock inte.

Gåvobrevet från Cavalli-Holmgren är daterat den 27 maj 1908. Donatorn ställde mycket detaljerade villkor för hur och var huset skulle byggas. I donationsbrevet står det att stadshuset skulle uppföras ”på krönet av mina föräldrars förutvarande tomt å norra sidan av Strömsån, mitt för stora bron”.

Cavalli-Holmgren krävde också att förutom rådhusrätt, drätselkammare, stadsfullmäktige och polis skulle huset inrymma: sparbank, post, systembolag, museum samt lägenheter som kunde ge staden hyresinkomster. Efter flera år av meningsskiljaktigheter mellan donator och stadens styrande kunde bygget sättas igång 1912. Byggkostnaden kom att sluta på 600.000 kronor. Olika stenarbeten i stadshuset vittnar om den stora yrkesskickligheten hos den tidens bohuslänska stenhuggare.

Minnestavlan i huvudtrappan sattes upp 1923. Adolf Fritiof Cavalli-Holmgren dog 22 juni 1922. Av hans stora förmögenhet återstod då fyra miljoner kronor - men också lika mycket i skulder.

Magiska och symboliska tal har människan använt sedan urminnes tider. I den judiska och kristna tron fick talen symbolvärde som uttryck för att Gud ordnat allt efter mått, tal och vikt. I folktron fick de första tolv talen ofta en symbolisk betydelse hämtad från bibeln. Även inom vissa frimurarrörelser har talmystik och talsymbolik förekommit.

Det var stadskamrer Jarl Jonasson som först intresserade sig för det egendomliga husets – Stadshusets - utformning. Han fann att alla viktiga händelser under tiden huset byggdes inträffade på vissa bestämda datum och dessa tal fanns även inbyggda i huset. Cavalli-Holmgren hade den egenheten att han bara deltog i möten och besvarade brev vissa bestämda dagar. Dessa dagar motsvarade faderns och moderns födelsedagar, deras bröllopsdag samt förlovningsdag. Stadshuset är ett minnesmärke över föräldrarna och uppbyggt efter dessa minnesdagar. Talen i dessa datum har helt kommit att prägla Stadshuset. Till exempel kan antalet fönster och dörrar i första våningen anses bilda faderns födelsedatum = 27 st. Stora sessionssalen (Fars sal) är 7 m hög, 7 m bred och 13 m lång, summerat blir detta 27. Mors sal 7 m+7 m+5;te månad = 14 maj och så kan man fortsätta. Mycket återstår säkert att finna ut. I dag disponerar kommunens olika förvaltningar hela byggnaden.

Strömstads historia

Strömstads museums arkiv och samlingar är en rik skatt av historia av olika slag. Allt från gamla fiskeredskap och bruksföremål till keramik från Syco, böcker, tidningar och foton finns hos oss. 

Besök oss

Välkommen till oss på Södra Hamngatan. Strömstads Museum ligger intill Strömsån i det gamla kvarnmagasinet som uppfördes på 1880-talet. Vi har öppet året runt.

Adress

Strömstads Museum
Södra Hamngatan 26
452 32 Strömstad
Telefon 0526-102 75

Personuppgiftspolicy