Artikelindex

Ett väldigt uppskattat midsommarfirande, visaftnar och auktioner anordnas av Lommeland-Näsinge hembygdsförening. Men föreningen är så mycket mer än så.

Lommeland-Näsinge hembygdsförening bildades redan på 50-talet men låg sedan i träda i många år. I början av 80-talet tog aktiviteterna i föreningen riktig fart igen.

Lommeland-Näsinge hembygdsförening äger mark och en gammal ladugård som nu är ett hembygdsmuseum.

Den största årliga händelsen som hembygdsföreningen håller i trådarna i är midsommarfirandet på Lommelanda kulle.

I mitten av juli arrangeras en visafton och traditionellt är första veckan i augusti vikt för en auktion och loppis. I augusti brukar vi arrangera en traktordag.

Lommelanda kulle
Centralt i en liten typisk bohuslänsk dalgång ligger Lommelands bykulle. Där har både bytomt och en medeltida kyrka legat. Kring gårdarna vid Övre Lommeland ligger ett kuperat, varierat och väl hävdat odlingslandskap med inslag av betes- och hagmarker utmed bergssidorna. Centralt i åkermarken reser sig en berg- och moränkulle. I detta höjdläge, väl synlig i den omgivande dalgången, låg en gång Lommelands gamla kyrka. Man vet ännu inte exakt när den gamla stenkyrkan byggdes, men den är omnämnd 1218, i samband med begravningen av två bröder från Lommelands gård. De hade stupat i Baglerupproret mot kung Håkon Håkonsson, en av medeltidens alla interna stridigheter inom de nordiska rikena. Det är inte alls otroligt att kyrkan liksom många andra bohuslänska sockenkyrkor uppfördes någon gång under 1100-talet. Det är inte känt om den hade en föregångare i form av en träkyrka. Kyrkan revs 1864, och ersattes av den då nya kyrkan i Näsinge. Lommeland fick åter en egen sockenkyrka 1929-32, någon kilometer längre norrut. Klockstapeln på Lommelands gamla begravningsplats byggdes 1868.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Besök oss

Välkommen till oss på Södra Hamngatan. Strömstads Museum ligger intill Strömsån i det gamla kvarnmagasinet som uppfördes på 1880-talet. Vi har öppet året runt.

Föredrag

Vi har flera permanenta utställningar hos oss. Vi visar vår samling av keramik från Syco. En stor samling bruks- och fiskeföremål finns också att se. Kontakta oss om du vill ha en guidad visning.

Strömstads historia

Strömstads museums arkiv och samlingar är en rik skatt av historia av olika slag. Allt från gamla fiskeredskap och bruksföremål till keramik från Syco, böcker, tidningar och foton finns hos oss. 

Guideuppdrag

Vi hjälper gärna till i den mån vi kan med föredrag av olika slag. För guideuppdrag av exempelvis Stadshuset eller Strömstads centrum hänvisar vi till Infocenter för vidare information.